Robotom asistovaná minimálne invazívna operácia mitrálnej chlopne - pohľad dovnútra.


Robotom asistovaná minimálne invazívna operácia mitrálnej chlopne - pohÄľad dovnútra.