Robotom asistovaná minimálne invazívna operácia mitrálnej chlopne - pohľad zvonka.


Robotom asistovaná minimálne invazívna operácia mitrálnej chlopne - pohÄľad zvonka.