Návrat sondy Nanosail-D do atmosféry vyfotografovaný v Leidenu v Holandsku (zdroj Marco Langbroek, NASA)


Návrat sondy Nanosail-D do atmosféry vyfotografovaný v Leidenu v Holandsku (zdroj Marco Langbroek, NASA)