Structura glykoproteinu CD38. Pro jeho enzymatickou schopnost je nazýván také cyklickou ADP riboso hydrolasou. Je to struktura, kterou jsme znali jako součást membrány imunitních buněk  - lymfocytů a jako adhesní a signální molekulu. Gen


Structura glykoproteinu CD38. Pro jeho enzymatickou schopnost je nazýván také cyklickou ADP riboso hydrolasou. Je to struktura, kterou jsme znali jako součást membrány imunitních buněk - lymfocytů a jako adhesní a signální molekulu. Gen pro jeho tvorbu je u člověka na chromozomu č. 4. Nyní se ukazuje, že tento enzym má mnohem delší prsty a že má pod palcem také uvolĹ?ování mitochondrií z astrocytů. (Kredit: Emw, en-Wikipedia)