Obrázky ukazují jak neurony uvedené do stresu dopadnou. Vlevo vědci astrocytům jejich ochotu pomáhat ztížili.  Neurony s lenivými astrocyty v kontaktu po 48 hodinách hynou. Na pravém obrázku astrocyty své neurony v jejich špatném čase


Obrázky ukazují jak neurony uvedené do stresu dopadnou. Vlevo vědci astrocytům jejich ochotu pomáhat ztížili. Neurony s lenivými astrocyty v kontaktu po 48 hodinách hynou. Na pravém obrázku astrocyty své neurony v jejich špatném čase na holičkách nenechaly. Podpořily je dodáním funkčních mitochondrií. Imunoenzymatické barvení buněk dokazuje že k převodu mitochondrií skutečně došlo a že se po něm neuronům daří vcelku dobře. (Kredit: Hayakawa et al. Massachusetts General Hospital, 2016)