Cévní mozková příhoda (též mozková mrtvice, mozkový infarkt nebo iktus). Ať už je příčinou uzávěr mozkové tepny (tzv. Ischemická příhoda), nebo na podkladě krvácení z mozkové cévy (hemoragická příhoda), v obou příp


Cévní mozková příhoda (téžÂ mozková mrtvice, mozkový infarkt nebo iktus). AĹĄ už je příčinou uzávěr mozkové tepny (tzv. Ischemická příhoda), nebo na podkladě krvácení z mozkové cévy (hemoragická příhoda), v obou případech to znamená pro neurony v daném okrsku problém a hrozí jim odumření. Enzymatické postrčení astrocytů enzymem CD38 vyhlídky postižených neuronů u hlodavců vylepšuje. Nic by nemělo bránit tomu, aby se tak dělo i u lidí. (Kredit: Blausen Medical Communications, Inc)