Toxoplasma gondii, bradyzoit - cysta ve tkáni mezihostitele. (Kredit: Vikipedia)


Toxoplasma gondii, bradyzoit - cysta ve tkáni mezihostitele. (Kredit: Vikipedia)