Klima se řídí přírodními zákony a ne vyhláškami nebo mezinárodními smlouvami. Tempo meziročního nárůstu koncentrace CO2 v atmosféře nijak neklesá. Více méně kopíruje vývoj teplot. V teplém roce jako 1998 nebo 2015 se mění ro


Klima se řídí přírodními zákony a ne vyhláškami nebo mezinárodními smlouvami. Tempo meziročního nárůstu koncentrace CO2 v atmosféře nijak neklesá. Více méně kopíruje vývoj teplot. V teplém roce jako 1998 nebo 2015 se mění rozpustnost plynů v teplé vodě oceánu. A tak se do atmosféry zůstává více CO2. https://www.co2.earth/co2-acceleration