Nebo byl švihákem v nejlepších letech s atributem úspěchu v ruce a jak se s ním můžeme potkat ve Vídni v Naturhistorisches Museum?  (Kredit: Sandstein CC BY 3.0)


Nebo byl švihákem v nejlepších letech s atributem úspěchu v ruce a jak se s ním můžeme potkat ve Vídni v Naturhistorisches Museum? (Kredit: Sandstein CC BY 3.0)