Bill Earnshaw z Univerzity of Edinburgh School of Biological Sciences, vedoucí kolektivu, který se struktuře chromozomů věnoval. (Kredit: The Chromosome Structure Lab.)


Bill Earnshaw z Univerzity of Edinburgh School of Biological Sciences, vedoucí kolektivu, který se struktuře chromozomů věnoval. (Kredit: The Chromosome Structure Lab.)