Nicholas Epley, nositel ceny udělované Asociací amerických psychologů. Je zaměstnancem University of Chicago a několik let před zveřejněním nynějších výsledků týmu publikoval řadu prací v nichž interpretoval tehdejší výsledky t


Nicholas Epley, nositel ceny udělované Asociací amerických psychologů. Je zaměstnancem University of Chicago a několik let před zveřejněním nynějších výsledků týmu publikoval řadu prací v nichž interpretoval tehdejší výsledky testů MRI, kterých se účastnil. Podle něj: „Když někdo žádá Boha při modlitbě o radu a pak se řídí jeho pokynyâ€?, je něco jako poslouchání ozvěny. Modlitba je takové potvrzení vlastních názorů a přání.”