Kontrolní místnost, kde se sledovala činnost robota (zdroj TEPCO).


Kontrolní místnost, kde se sledovala činnost robota (zdroj TEPCO).