Umístění dvou odběrných zařízení – jsou to ty dvě bílé kopule (zdroj SÚRO).


Umístění dvou odběrných zařízení – jsou to ty dvě bílé kopule (zdroj SÚRO).