Ani snaha vše nálepkovat, jaké si mnohé spolky zosobňují, nic neřeší. Často je totiž matoucí. Vypovídá například jen o bisfenolu A. O monomeru S, který ho při výrobě epoxidových pryskyřic a plastů polykarbonátů nahradil, neříká zhola nic.


Ani snaha vše nálepkovat, jaké si mnohé spolky zosobňují, nic neřeší. Často je totiž matoucí. Vypovídá například jen o bisfenolu A. O monomeru S, který ho při výrobě epoxidových pryskyřic a plastů polykarbonátů nahradil, neříká zhola nic.