Zařízení na získávání vody s pomocí MOFů. Kredit: MIT / Laboratory of Evelyn Wang.


Zařízení na získávání vody s pomocí MOFů. Kredit: MIT / Laboratory of Evelyn Wang.