Zde detail z dokumentární fotografie agentury Reuters, ze kterého je i laikům zřejmé, že sem 4. dubna 2017 nedopadla letecká puma. Jeden z fragmentů tohoto technického zařízení (v rámečku) podle reportérů rychle zmizel a nebude možné jej dohledat. Zů


Zde detail z dokumentární fotografie agentury Reuters, ze kterého je i laikům zřejmé, že sem 4. dubna 2017 nedopadla letecká puma. Jeden z fragmentů tohoto technického zařízení (v rámečku) podle reportérů rychle zmizel a nebude možné jej dohledat. Zůstává tak otázkou, co tu tým Organi­zace pro zákaz chemických zbraní (OPCW), který se dosud k tomuto kráteru nedostavil, nakonec vlastně najde.