Mechanismus účinku sarinu v nervosvalové ploténce. Červeně sarin, žlutě acetylcholinesteráza, modře acetylcholin. Kredit: RicHard-59 / Wikimedia Commons.


Mechanismus účinku sarinu v nervosvalové ploténce. Červeně sarin, žlutě acetylcholinesteráza, modře acetylcholin. Kredit: RicHard-59 / Wikimedia Commons.