Výšky sloupců (a malá svislá čísla) udávají procento nakažených osob v dané věkové kategorii. Vodorovná čísla udávají počty mužů/žen vyšetřených na toxoplazmózu v dané věkové kategorii.


Výšky sloupců (a malá svislá čísla) udávají procento nakažených osob v dané věkové kategorii. Vodorovná čísla udávají počty mužů/žen vyšetřených na toxoplazmózu v dané věkové kategorii.