Skelný uhlík. Červeně struktury podobné diamantu, černě struktury podobné grafitu. Kredit: Timothy Strobel.


Skelný uhlík. Červeně struktury podobné diamantu, černě struktury podobné grafitu. Kredit: Timothy Strobel.