Rekonstruovaná lebka dospělce druhu D. vorax. Mohutné a odolné zuby svědčí o tom, že tento savec se nevyhýbal ani velmi tvrdé potravě v podobě lastur, ulit nebo kostí menších obratlovců. Možná ve světě tyranosaurů plnil roli jakési „zdravotní policie


Rekonstruovaná lebka dospělce druhu D. vorax. Mohutné a odolné zuby svědčí o tom, že tento savec se nevyhýbal ani velmi tvrdé potravě v podobě lastur, ulit nebo kostí menších obratlovců. Možná ve světě tyranosaurů plnil roli jakési „zdravotní policie“, aktivně odklízející tlející mršiny. Kredit: MCDinosaurhunter, Wikipedie (CC BY-SA 3.0)