Přehledná tabulka s výčtem skupin suchozemských čtvernožců na přelomu triasu a jury před 201 miliony let. Jasnými „evolučními vítězi“ jsou zde nepochybně dinosauři (část žlutě označeného bloku), kteří pokračují dál, zatímco většina jejich přímých eko


Přehledná tabulka s výčtem skupin suchozemských čtvernožců na přelomu triasu a jury před 201 miliony let. Jasnými „evolučními vítězi“ jsou zde nepochybně dinosauři (část žlutě označeného bloku), kteří pokračují dál, zatímco většina jejich přímých ekologických konkurentů na hranici obou period vymírá. Kredit: Merikanto, Wikipedie (CC BY-SA 3.0)