Eric Jutkowitz, vedoucí kolektivu a první autor studie, expert na ekonomické modelování ve zdravotnictví, University of Minnesota.


Eric Jutkowitz, vedoucí kolektivu a první autor studie, expert na ekonomické modelování ve zdravotnictví, University of Minnesota.