Jutkowitz:


Jutkowitz: "Mnoho lidí si myslí, že jejich Medicare bude hradit jejich dlouhodobou péči. To ale není pravda. Soukromé připojištění dlouhodobé péče může pomoci, ale i jeho výhody (podle uzavřené smlouvy) mohou být rychle vyčerpány. Demence je nestandardní onemocnění a jen málo rodin má politiku (rezervy) aby břemeno nákladů s ní spojených, zvládly." (Kredit: BU)