Turbína Jamese Blytha z roku 1895 (zdroj wikipedie).


Turbína Jamese Blytha z roku 1895 (zdroj wikipedie).