První komerční elektrárnou byla Calder Hall ve Velké Británii (zdroj energy.gov).






První komerční elektrárnou byla Calder Hall ve Velké Británii (zdroj energy.gov).