Svalovina v oblasti nedokrvenia pri srdcovom infarkte je poškodená alebo udomiera následkom nedostatku kyslíka.  (Kredit: Blausen Medical Communications/Wikipedia/CC-A 3.0)


Svalovina v oblasti nedokrvenia pri srdcovom infarkte je poškodená alebo udomiera následkom nedostatku kyslíka.  (Kredit: Blausen Medical Communications/Wikipedia/CC-A 3.0)