Tri typy buniek, ktoré sú potrebné pre regeneráciu ložiska srdcového infarktu  - kardiomyocyty, tvoriace priečne pruhovanú výkonnú svalovinu srdca, endoteliálne bunky výstelky ciev a bunky hladkej svaloviny cievnej steny sa môžu diferencovať z kardio


Tri typy buniek, ktoré sú potrebné pre regeneráciu ložiska srdcového infarktu - kardiomyocyty, tvoriace priečne pruhovanú výkonnú svalovinu srdca, endoteliálne bunky výstelky ciev a bunky hladkej svaloviny cievnej steny sa môžu diferencovať z kardiovaskulárnych progenitorových buniek, ktoré je dnes možne pripraviť aj v laboratóriu. (Kredit: Yu Zhang, Gladstone Institutes)