OSEL.CZ - detail obrázku

Mapa znázorňující kritické oblasti s vysokým obsahem uhlovodíků a síry, pravděpodobně jediná místa, která mohla být v kombinaci s impaktem zdrojem celosvětového hromadného vymírání (oranžově vybarvené oblasti). A jejich celková rozloha? Pouhých 13 %


Mapa znázorňující kritické oblasti s vysokým obsahem uhlovodíků a síry, pravděpodobně jediná místa, která mohla být v kombinaci s impaktem zdrojem celosvětového hromadného vymírání (oranžově vybarvené oblasti). A jejich celková rozloha? Pouhých 13 % zemského povrchu, a to zejména v oblastech kontinentálních šelfů. Kredit: Kunio Kaiho