Oheň svatého Eliáše na lodi. Kredit: Dr. G. Hartwig, London, 1886 / Wikimedia Commons.


Oheň svatého Eliáše na lodi. Kredit: Dr. G. Hartwig, London, 1886 / Wikimedia Commons.