Schéma tvorby prstence v experimentu Gharibova týmu. Kredit: Mory Gharib/Caltech.


Schéma tvorby prstence v experimentu Gharibova týmu. Kredit: Mory Gharib/Caltech.