GRAF 1: Demografický přechod. Dříve lidé plodili hodně dětí, aby jim alespoň nějaké přežily. Byla totiž vysoká úmrtnost. Když moderní doba snížila úmrtnost, došlo k rozmachu populace. Než si lidé uvědomili, že plodit tolik dětí už nemusejí. (birth ra


GRAF 1: Demografický přechod. Dříve lidé plodili hodně dětí, aby jim alespoň nějaké přežily. Byla totiž vysoká úmrtnost. Když moderní doba snížila úmrtnost, došlo k rozmachu populace. Než si lidé uvědomili, že plodit tolik dětí už nemusejí. (birth rate – porodnost, natural increase – přirozený přírůstek, death rate – úmrtnost, total population – celková populace)