GRAF 2: Fialově jsou klesající populace, zeleně rostoucí, modře ty stabilní. Birds – ptáci, fishes – ryby, reptiles and amphibians – plazi a obojživelníci, mammals – savci. [7]


GRAF 2: Fialově jsou klesající populace, zeleně rostoucí, modře ty stabilní. Birds – ptáci, fishes – ryby, reptiles and amphibians – plazi a obojživelníci, mammals – savci. [7]