Velikostní srovnání dilonga a dospělého člověka. Číslem 1 je označen subadultní typový exemplář, číslem 2 pak předpokládaný dospělý a plně dorostlý jedinec. Kredit: Conty, Wikipedie (CC BY 3.0)


Velikostní srovnání dilonga a dospělého člověka. Číslem 1 je označen subadultní typový exemplář, číslem 2 pak předpokládaný dospělý a plně dorostlý jedinec. Kredit: Conty, Wikipedie (CC BY 3.0)