Počerady nejsou dostatečně ekologizovány pro dlouhodobější provoz (zdroj ČEZ).


Počerady nejsou dostatečně ekologizovány pro dlouhodobější provoz (zdroj ČEZ).