David Wacey: „To, co Američané prohlašují za mikrofosilie, jsou ve skutečnosti pseudofosilie. Jde o produkt hydrotermálních dějů“. University of Western Australia, University of Bergen.


David Wacey: „To, co Američané prohlašují za mikrofosilie, jsou ve skutečnosti pseudofosilie. Jde o produkt hydrotermálních dějů“. University of Western Australia, University of Bergen.