Waceyho tým transmisní elektronovou mikroskopií dokládá, že nejde o památku po buněčných stěnách. Žádný výsledek množení buněk, nýbrž o struktura vzniklá krystalizací fylosilikátů. Kredit: Wacey, UWA.


Waceyho tým transmisní elektronovou mikroskopií dokládá, že nejde o památku po buněčných stěnách. Žádný výsledek množení buněk, nýbrž o struktura vzniklá krystalizací fylosilikátů. Kredit: Wacey, UWA.