Z tohoto snímku je patrné, že uhlík, kterým nyní operují Američané jako důkazem existence mikrofosilií,  je hojně přítomen v prasklinách i mimo vlastní struktury fylosilikátů. To, že Schopf u tohoto uhlíku prokázal jeho organický původ, není podporou


Z tohoto snímku je patrné, že uhlík, kterým nyní operují Američané jako důkazem existence mikrofosilií, je hojně přítomen v prasklinách i mimo vlastní struktury fylosilikátů. To, že Schopf u tohoto uhlíku prokázal jeho organický původ, není podporou pro jeho tvrzení, že to co se na výbrusech horniny tváří jako shluky buněk, že jimi také před miliardami let byly a že tyto struktury dnes můžeme označit za mikrofosilie. Anorganické krystaly fylosilikátů nemohou být a nejsou zbytky po mikrobech, a proto údajné mikrofosilie jsou ve skutečnosti jen pseudofosiliemi. Kredit: Wacey, UWA.