Princip nového pevného elektrolyzéru Hybrid-SOEC. Kredit: UNIST.


Princip nového pevného elektrolyzéru Hybrid-SOEC. Kredit: UNIST.