Ve stavu klidu (vpravo dole) je penis brouků štítonošů poměrně „zašmodrchaný“. Vlevo dole je nákres jeho průniku trubkovitou a do spirály stočenou „sladkou komůrkou samičky.  Kredit: Matsumura a kol, Sci. Adv . 2017; 3: eaao5469


Ve stavu klidu (vpravo dole) je penis brouků štítonošů poměrně „zašmodrchaný“. Vlevo dole je nákres jeho průniku trubkovitou a do spirály stočenou „sladkou komůrkou samičky. Kredit: Matsumura a kol, Sci. Adv . 2017; 3: eaao5469