Snímek z konfokálního laserového skenovacího mikroskopu. Každá ze čtyř laserových vlnových délek přivodila fluorescenci ve strukturálně jiné tkáni. Klasický optický mikroskop tak jemné rozdíly není schopen zaznamenat. Jednotlivým laserovým vlnovým dé


Snímek z konfokálního laserového skenovacího mikroskopu. Každá ze čtyř laserových vlnových délek přivodila fluorescenci ve strukturálně jiné tkáni. Klasický optický mikroskop tak jemné rozdíly není schopen zaznamenat. Jednotlivým laserovým vlnovým délkám 420 až 480, ?490, ?560 a ?640 nm byly dodatečně přiřazeny nepřirozené umělé barvy modrá, zelená, červená . Výsledným složením všech snímků vznikl obraz ukazující rozložení sklerotizovaných tuhých a měkkých oblastí. Kredit: Matsumura et al., Kiel University.