"Bez hudby by byl život hloupý omyl ." F. Nietzsche "Pouze nemocná hudba dnes dělá peníze." F. Nietzsche  "Nietzsche nebyl normální, byl to hlupák." L.N. Tolstoj