Instalace jednoho ze čtyř parogenerátoru druhého bloku elektrárny Ostrovec (zdroj Běloruská jaderná elektrárna).


Instalace jednoho ze čtyř parogenerátoru druhého bloku elektrárny Ostrovec (zdroj Běloruská jaderná elektrárna).