Rozestavěné bloky elektrárny VC Summer (zdroj SCE&G).


Rozestavěné bloky elektrárny VC Summer (zdroj SCE&G).