Rozestavěný blok Vogtle 3 se dvěma parogenerátory (zdroj Georgia Power).


Rozestavěný blok Vogtle 3 se dvěma parogenerátory (zdroj Georgia Power).