Pohled na průzkumnou část při natáčení vnitřních částí kontejnmentu pod reaktorovou nádobou (zdroj TEPCO).


Pohled na průzkumnou část při natáčení vnitřních částí kontejnmentu pod reaktorovou nádobou (zdroj TEPCO).