Alexandre Mayran a Jacques Drouin. Vpravo je první autor publikace o Pax7, který před několika dny vyšel v Nature Genetics. Na obrázku je se svým školitelem Drouinem, profesorem genetiky a odborníkem na řízení genové exprese. Kredit: IRCM.


Alexandre Mayran a Jacques Drouin. Vpravo je první autor publikace o Pax7, který před několika dny vyšel v Nature Genetics. Na obrázku je se svým školitelem Drouinem, profesorem genetiky a odborníkem na řízení genové exprese. Kredit: IRCM.