Strojové učení a dolování dat využívá převodu nelineárních funkcí do lineárních.


Strojové učení a dolování dat využívá převodu nelineárních funkcí do lineárních.