Indukované pluripotentní kmenové buňky. Kredit: UCLA Broad Stem Cell Research Center/Plath Lab.


Indukované pluripotentní kmenové buňky. Kredit: UCLA Broad Stem Cell Research Center/Plath Lab.