Entaglované fotony svedou leccos. Kredit: Christine Daniloff/MIT.


Entaglované fotony svedou leccos. Kredit: Christine Daniloff/MIT.