Nekalou úlohu v přenosu hrají molekuly mikroRNA Kredit: Integragen.


Nekalou úlohu v přenosu hrají molekuly mikroRNA Kredit: Integragen.